Ansøgning om tilladelse til opstilling af telte på vinteropbevarings pladsen i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. maj kan afgives til Havnefogeden, der anviser plads. Det er en udtrykkelig forudsætning for opstilling, at telte nedtages senest 1 uge efter, at båden er kommet i vandet, dog senest den 1. maj. I særlige tilfælde kan gives dispensation.