Kontakt os

Kontakt

Contact Info

Regulativ for redskabs-/grejkasser

Regulativ for Redskabs/grejkasser
  1. Redskabs/grejkasser skal udføres efter tegning udleveret af havnefogeden, kasserne skal forsynes med udleveret nr.
  2. Redskabs/grejkasser må kun opstilles på havnens arealer efter anvisning af havnefogeden.
  3. Redskabs/grejkasser kan kun erhverves af medlemmer, der samtidigt har bådplads i havnen.
  4. Redskabs/grejkasser tilhører medlemmet, som er forpligtiget til at efterkomme de kollektive bestemmelser, der er/måtte blive truffet på området.
  5. Redskabs/grejkassen vedligeholdes af medlemmet, der må ikke foretages ændringer ved kassens udseende.
  6. Redskabs/grejkassen males samme år som redskabshusene. Malingen indkøbes af Foreningen, men betales af medlemmet. Redskabs/grejkassen skal have samme farve som redskabshusene (svensk rød).
  7. Det påhviler medlemmet at ren- og vedligeholde arealet omkring redskabs/grejkassen.
  8. Redskabs/grejkassen henligger for medlemmets regning og risiko. Rønnerhavnsforeningen kan ikke på nogen måde eller på noget tidspunkt, hæfte over for medlemmet, for nogen form for mangler vedr. den opstillede redskabs/grejkasse, hverken mangler af den ene eller den anden slags.
  9. I tilfældet af at medlemmet opsiger sin bådplads i Rønnerhavnen, skal Rønnerhavnsforeningen ved dennes bestyrelse, tilbydes at overtage redskabs/grejkassen. Rønnehavnsforeningen er ikke forpligtiget til at overtage redskabs/grejkassen, der således kan kræves fjernet for medlemmets regning.

Frederikshavn den 7/3-2016/HMC